ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายรับรางวัลศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น 14 ปีซ้อน

วันที่ 22 มีนาคม 2567 วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนครเชียงรายดีเด่น โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนครเชียงราย เข้ารับมอบ ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะผอ.ศูนย์อปพร.นครเชียงราย ขอขอบคุณพี่น้องอปพร.เทศบาลนครเชียงราย จำนวนกว่า 2,000 คน ซึ่งทางศูนย์อปพร.เทศบาลนครเชียงรายรับรางวัล 14 ปีซ้อน ทุกคนคือ กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อร่วมนำพาประเทศ และประชาชนไปสู่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน