Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับชุมชนสันโค้งน้อย เตรียมจัดงาน “สันโค้งถนนคนเล่นน้ำนครเชียงราย”

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธาน การประชุมเตรียมการจัดงาน “สันโค้งถนนคนเล่นน้ำ นครเชียงราย“ และ ”พิธีแห่ พระเจ้าสองสีเข้าเวียงเจียงฮาย“ พร้อมนายเอกราช ฉุยฉาย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสันสลี ต.ป่าอ้อดอนชัย สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ประธานชุมชนสันโค้งน้อย คณะกรรมการถนนคนม่วน เตรียมการงาน “สันโค้งถนนคนเล่นน้ำ นครเชียงราย“ และ ”พิธีแห่ พระเจ้าสองสีเข้าเวียงเจียงฮาย“ ณ ถนนคนเล่นน้ำสันโค้งน้อย ในระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2567 เวลาเล่นน้ำตั้งแต่ 12.00 – 22.00 น.

💦🟢 กิจกรรมม่วนอกม่วนใจ๋

12 เม.ย. การประกวดกะเทยน้อยปอยหลวง

13 เม.ย. การประกวดเทวาอาฮักเมือง (หนุ่มหล่อ)

14 เม.ย. ขบวนแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียงเจียงฮายประจำปี 67 -การการประกวดกระเทยรถถีบกางจ้อง -การประกวดขบวนแห่ไม้ก้ำสรี

15 เม.ย. การประกวดร้องเพลง

16 เม.ย. การประกวดรำวงย้อนยุค

ทั้งนี้ “สันโค้งถนนคนเล่นน้ำ นครเชียงราย และพิธีแห่ พระเจ้าสองสีเข้าเวียงเจียงฮาย “ในวันที่ 14 เมษายน เวลา 13.30 น. จะมีขบวนแห่พระเจ้าสองสี คณะศรัทธาวัดศรีมงคล ทำพิธีอาราธนาอัญเชิญพระเจ้าสองสีขึ้นประดิษฐานบนแท่นพิธี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง“สันโค้งถนนคนเล่นน้ำ นครเชียงราย” ขบวนเคลื่อนจาก วัดเชตุพนผ่านถนนเส้นกลางชุมชนสันโค้งน้อย >>ตั้งขบวนแห่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนบัณฑิตศึกษา>> และเริ่มต้นขบวนแห่พระเจ้าสองสีผ่านถนนคนเล่นน้ำนครเชียงรายจนสิ้นสุดบริเวณลานวัดเชตุพน.