Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

จุดเช็คอินนั่งรถโค้ชเดินป่าคีรีชัยยามะขึ้นสกายวอร์คชมเมืองเชียงราย

ป่าดอยสะเก็น หรือ “คีรีชัยยามะ”เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับโลก ที่ยูเนสโก้ UNESCO ได้ยกให้เทศบาลนครเชียงราย เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงรายทุกกองมาร่วมนั่งรถรางและรถโค้ชเพิ่มจุดเช็คอินใหม่ป่าใจกลางเมืองในเขตเทศบาลนครเชียงราย

✅ เปลี่ยนจุดขึ้น-ลง รถรางและรถโคชไฟฟ้า ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย(จุดเดียว)

✅ บริการรถราง-รถโคชไฟฟ้า(coach) ฟรี

✅ ชมสกายวอร์ค Sky Walk มองเห็นวิวตัวเมืองเชียงรายอย่างสวยงาม

✅ ศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าคีรีชัยยามะ

✅ ขอพรพระธาตุดอยสะเก็น

✅ ชม ชิม ชอปสินค้าวิสาหกิจชุมชนดอยสะเก็น

✅ ศูนย์เรียนรู้นอกห้องเรียนดูรังผึ้งหลวง ที่ทำรังบนต้นยวนผึ้ง

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงราย 053-711952

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข