Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์

“ทหารพันธุ์ดี” สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีการจำหน่ายสินค้าการเกษตร ปลอดสารพิษ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย จัดพื้นที่พิเศษสำหรับโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” จากมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ความรู้กับกำลังพล ครอบครัวทหารกองประจำการ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีการจำหน่ายสินค้าการเกษตร ปลอดสารพิษ สด อร่อย ปลอดภัย อาทิ ข้าวสาร, ผลไม้ต่างๆ, น้ำผึ้ง,ผักสด และอีกมากมายจัดจำหน่ายทุกวันศุกร์ เวลา 11.00-16.00 น. ณ ประตูทางเชื่อม Tops ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย