Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสรงน้ำ

พิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการเริ่มต้นปีใหม่ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้รับความเมตตาจากทางวัดพระสิงห์เมืองเชียงราย นำพระพุทธสิหิงค์ หรือพระสิงห์ ออกมาขึ้นรถบุษบก เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสักการะบูชา และสรงน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ.1386” วันที่ 13 เมษายน 2567

“พระพุทธสิหิงค์” หรือที่ทางล้านนาเรียกกันว่า “พระสิงห์” พระพุทธสิหิงค์สร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศักราช 700 ได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานยังดินแดนประเทศไทย ก่อนที่จะมาสู่ดินแดนล้านนาคือ เชียงราย เชียงใหม่ โดยประดิษฐานอยู่ที่เชียงใหม่ยาวนานที่สุดคือ 255 ปี ส่วนพระสิงห์ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดพระสิงห์เมืองเชียงรายนี้ก็ได้สร้างจำลองขึ้น โดยประดิษฐานอยู่ในพระวิหารแก้ว หรือหอพระสิงห์ จ.เชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข