Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

“นายกวันชัย” ควง “ต้นน้ำ” เลขาฯ รมต.ต่างประเทศ เปิดสันโค้งถนนคนเล่นน้ำนครเชียงราย และพิธีแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียง

วันที่ 14 เมษายน 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร.ต.อ.ดร.ธนรัช จงสุทธานามณี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พญ.อัจฉรา นวลละอองพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ เทศบาลนครเชียงราย ชาวชุมชนสันโค้งน้อย และคณะศรัทธาจากวัดศรีมงคล ตำบลป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงรายอัญเชิญพระเจ้าสองสี ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก ในพิธีอัญเชิญพระเจ้าสองสี วัดศรีมงคล (สันสลี) เคลื่อนขบวนไปเส้นทาง “สันโค้งถนนคนเล่นน้ำ นครเชียงราย“ ให้ประชาชนชาวเชียงราย และนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำ และสักการะเนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองจ.ศ.1386

เริ่มจากวัดเชตุพน (สันโค้งน้อย) ไปตามถนนสันโค้งน้อยผ่านผ่านถนนคนเล่นน้ำนครเชียงราย จนสิ้นสุดหน้าโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

ตามตำนานพระเจ้าสองสี วัดศรีมงคล (สันสลี) ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประเภทสำริด 2 สี คือจีวรสีนาก องค์พระเป็นสีทองเหลือง ศิลปะเชียงแสน ปัจจุบันในจังหวัดเชียงราย พบพระเจ้าสองสีอยู่ 4 องค์ คือ 1. พระเจ้าสองสี วัดบุญนาค อ.เทิง จ.เชียงราย, 2. พระเจ้าสองสี วัดมุงเมือง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย, 3. พระเจ้าสองสี วัดศรีมงคล (สันสลี) ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย, 4.พระเจ้าสองสี วัดป่าอ้อดอนชัย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

กิจกรรมม่วนอกม่วนใจ๋ “สันโค้งถนนคนเล่นน้ำ นครเชียงราย“

🚩 14 เม.ย. ขบวนแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียงเจียงฮายประจำปี 67 – การประกวดกระเทยรถถีบการจ้อง -การประกวดขบวนแห่ไม้ก้ำสรี
🚩 15 เม.ย. การประกวดร้องเพลง
🚩 16 เม.ย การประกวดรำวงย้อนยุค

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข