Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

25 เมษายน “วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ มอบหมายให้พ.จ.อ. อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าและประชาชนร่วมพิธี ณ ศาลสมเด็จสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ณ บริเวณคลองขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก และได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทย อย่างกว้างใหญ่ไพศาล ทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 สิริพระชนมพรรษา 49 พรรษา

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน