Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางสาววรรณพัชร จินดาขัด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 “นครเชียงรายเกมส์” พร้อมผู้อำนวยการสำนัก/กอง และผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้คัดเลือกให้จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลนครเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 4-13 มิถุนายน 2567 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย โดยจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 11 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลชายหาด ฟุตบอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล เปตอง/ชูดติ้งเปตอง แบดมินตัน หมากรุกไทย และหมากฮอส

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รวม 11 ฝ่าย พร้อมมอบหมายภารกิจให้แต่ละฝ่ายได้ดำเนินการ โดยประธานได้เน้นย้ำคณะกรรมการทุกฝ่าย ให้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดการแข่งขันและการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเชิญชวนชาวเชียงราย ให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ.