Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

สร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2567 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โดยมี นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีขับเคลื่อนเรื่องการศึกษาอย่างเต็มกำลัง มุ่งมั่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และต้องการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่เรียนดี เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษากับเยาวชนของเรามากว่า 20 ปี และคำนึงถึงความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่าคู่เมืองเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา