Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

บรรยากาศวันแรกเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ภาพบรรยากาศวันแรกของการเปิดเรียนวันแรกของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

#โรงเรียนเทศบาล2หนองบัว

#เทศบาลนครเชียงราย