ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายติดตั้งป้ายซอยแทนป้ายเดิมที่ชำรุดพร้อมติดตั้งป้ายใหม่

เทศบาลเทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายรุ่งธรรม ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลนครเชียงราย และเจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการสำรวจป้ายสัญญาณจราจร ป้ายชื่อซอย ในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งป้ายใหม่ ทำให้มองเห็นป้ายได้ชัดเจนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนลดความเสียหายได้อย่างดี

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน