ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2567

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2567 ถึงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนโยบายต่างๆ ในการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพของบุตรหลาน ในด้านการเรียนการสอน ร่วมกันดูแลช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนตามแนวทางของโรงเรียน พร้อมด้วยคณาจารย์จากทางโรงเรียนฯ เข้าร่วมพบปะและพูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียน โดยมี นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธุ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น คณะครู คณะกรรมการประจำสถานศึกษาร่วมการประชุม ดังกล่าว

ทั้งนี้ น้องๆ นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมล็ดพันธุ์ความสำเร็จ ที่สามารถคว้าเหรียญเงินและเหรียญทองแดงในการแข่งขันวิชาการโอลิมปิก รวมถึงรางวัลอันทรงเกียรติ “ทุนพระราชทานและรางวัลโรงเรียนพระราชทานโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น” ตลอดจนประสบความสำเร็จในการแข่งขันทักษะวิชาการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น