ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ขจัดคราบน้ำมัน ผิวถนนชุมชนบ้านใหม่ หวั่นอุบัติเหตุซ้ำซ้อน

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย สั่งการให้ นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงราย ตรวจเหตุคราบน้ำมันบนผิวถนนชุมชนบ้านใหม่ ทำให้รถจักรยานยนต์ลื่นไถลหลายคัน ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการขจัดคราบน้ำมันโดยใช้ปูนขาวและทรายกลบคราบน้ำมัน ล้างทำความสะอาด เพื่อให้ประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรซ้ำซ้อน

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน