ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา กวนข้าวทิพย์ถวายเป็นพุทธบูชา เวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รวมทั้งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีชาวเชียงราย เข้าร่วมจำนวนมาก ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

ทั้งนี้ก่อนการประกอบพิธีเวียนเทียน นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้นำชาวพุทธร่วมกันทำข้าวมธุปายาส หรือ ข้าวทิพย์ จาก 4 เขต 65 ชุมชน ของเทศบาลนครเชียงราย เพื่อนำถวายเป็นพุทธบูชาตามประเพณีพุทธศาสนา และยังจัดนิทรรศการวันวิสาขบูชา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย การถวายพานพุ่มดอกไม้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ และการฟ้อน และการแสดงอื่น ๆ

ทั้งนี้ การทำข้าวมธุปายาส หรือ ข้าวทิพย์ ถือว่าเป็นการถวายพุทธบูชาที่ยิ่งใหญ่ เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์พระศาสดาในพุทธศานา ในวันวิสาชบูชา ซึ่งตรงกับวันที่พระองค์ ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธ ปรินิพพาน

จากนั้นประกอบพิธีเวียนเทียน โดย พระรัตนมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย นำพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน เวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย
ซึ่งถือว่าเป็นศิริมงคลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมและครอบครัวอย่างมาก ที่ได้เวียนเทียน และจัดขึ้นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา