ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เวลา 07:30 น. วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่โดยเริ่มออกเดิน วิ่ง ปั่น จากด่านพรมแดนอำเภอแม่สาย ไปยังลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (ศาลากลางหลังแรก)

โดยในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ และการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์

จากนั้น ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เริ่มปล่อยขบวนเดิน วิ่ง ปั่น จากศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก ในเวลา 10:00 น. เพื่อนำธงไปส่งมอบต่อให้กับจังหวัดพะเยา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายร่วมกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันและเวลาดังกล่าว

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน