ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวดี! ฟรี..ผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

1. ผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป ไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. ผู้ประกันตนอายุน้อยกว่า 50 ปี ราคา 450 บาท ต่อเข็ม

🟣 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 67- 31 ธ.ค. 67หากมีโรคประจำตัว หรือมีประวัติการแพ้วัคซีน แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

🔴🗯️ หมายเหตุ กรณีผู้ประกันตน ที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี ราคา 450 บาท ต่อเข็มราคานี้รวมค่าแพทย์และบริการโรงพยาบาลแล้ว

☎️ ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม 053-910999