ข่าวกิจกรรม

เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมปลูกป่า “One million trees movement”

เพื่อเพิ่มพื้นที่ดูดซับคาร์บอน ลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยหลวง ป่าน้ำยาว และป่าน้ำซ้อ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย มอบพื้นที่สีเขียวให้กระจายทั่วประเทศ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย นำโดย คุณสายัณห์ นักบุญ พร้อมด้วยคณะทำงาน CSR สำนักงานใหญ่, สาขา และกลุ่มจิตอาสา ประจำศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมสานต่อโครงการปลูกป่า “One million tress movement” ปลูกป่าซับคาร์บอนตามโครงการ The Journey to NetZero เพิ่มพื้นที่ดูดซับคาร์บอนตามเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ และมอบพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ Imagining better futures for all โดยได้รับเกียรติจาก คุณจีระ ทรงพุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคุณธิดานันท์ สรินา ปลัดอำเภอเชียงราย กล่าวต้อนรับ,คุณสุรินทร์ วงค์อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลห้วยซ้อ, คุณไสว ปัญญาสุข รองนายเทศมนตรีตำบลห้วยซ้อ, คุณเฉลิม เงินสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหมอก และคุณวราวุฒิ ไชยวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมงาน

โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดเมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ไร่ 40,000 ต้น พร้อมมอบหลอดไฟ ฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 50 หลอด ให้กับโรงเรียนบ้านเวียงหมอก ณ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยหลวง ป่าน้ำยาว และป่าน้ำซ้อ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ที่ผ่านมา.