ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จัดชุดเวรเฝ้าระวังป้องกันน้ำท่วม

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้ นายรุ่งธรรม ธรรมรักษ์ ผอ.กองช่างเทศบาลนครเชียงราย และชุดเวรเฝ้าระวังป้องกันน้ำท่วม ดำเนินการกำจัดขยะที่ติดตะแกรงดักขยะ ตามจุดดักขยะ เส้นทางระบายน้ำออกนอกเขตเทศบาลนครเชียงราย(เขตชั้นใน) เพื่อทำให้การระบายน้ำคล่องตัวตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้จากที่ได้เกิดฝนตกลงติดต่อกันในพื้นที่ และมีน้ำสะสมในแม่น้ำ และลำน้ำจำนวนมาก พร้อมให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสูบระบายน้ำบริเวณ จุดสูบน้ำประตูผีระบายน้ำหากมีวัชพืช เศษไม้ เศษขยะขวางทางน้ำให้ดำเนินการเปิดเส้นทางน้ำตลอดเวลา เพื่อให้การระบายน้ำออกจากตัวเมืองเชียงรายคล่องตัวมากขึ้น

พร้อมกันนี้ให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำ24 ชั่วโมง ฝายน้ำแต่ละจุดและให้ดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ได้เตรียมไว้ในเรื่องของการเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน

งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงราย 053-711222 , 719119 หรือ สายด่วน 199

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน