ข่าวกิจกรรม

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องใน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2567”

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00-14.00 น.เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โดย นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องใน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2567” World Blood Donor Day 2024 ณ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โดยมีข้าราชการ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมลงทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิต จำนวน 163 ราย บริจาคโลหิตได้ 127 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 37 ราย บริจาคอวัยวะ จำนวน 37 ราย และบริจาคร่างกาย ให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 8 ราย

ในการนี้ นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสุวาภรณ์ จิตต์พลีชีพ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมการ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิตที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย.