ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ทำพิธีปิดโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 16 (รุ่นเต่านินจา)

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการ
กองอำนวยการป้องกัน เชียงรายและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีเป็นประธาน พิธีปิดโครงการส่งเสริมการปฎิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2567 สท. พร้อมด้วย พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลนครเชียงราย มาร่วมพิธีปิดการอบรม ซึ่งมีพี่น้องประชาชนชุมชน 4 เขต 65 ชุมชน มาร่วมเป็นจิตอาสาอปพร. จำนวน 100 คน ในการเข้ารับการอบรม ตั้งแต่วันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 และวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2567

ซึ่งจะมีการแต่งตั้งให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงรายเป็นสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างสูงสุด

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน