ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย Big Cleaning Day เตรียมความพร้อม ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จังหวัดเชียงราย

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ. อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชทานภาคประชาชน ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ โดยครั้งที่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 67 ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ เก็บกวาดใบไม้ พร้อมทาสีกำแพงวัดให้สวยงาม ครั้งที่ 2 ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อเตรียมพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายได้วางแผนเตรียมพร้อมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำทิพย์ของจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่วัดพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นบ่อน้ำธรรมชาติมีลักษณะพิเศษน้ำใสบริสุทธิ์และมีน้ำตลอดทั้งปี พุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงรายใช้สรงพระบรมธาตุเจ้าดอยตุง ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 เป็นประจำทุกปี

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข

#เทศบาลยุคใหม่ใจคือประชาชน