ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

“นายกวันชัย” ห่วงใยพี่น้องผู้มีภาวะพึ่งพิงติดบ้านติดเตียงในเขตเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลห่วงใย..ใส่ใจประชาชนโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่ง สปสช.ได้ประกาศ “โครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับ” โดยให้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ดูแลสุขภาพคนไทยทุกคนทุกสิทธิการรักษาพยาบาล บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย พร้อมนางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รก.ผอ.กองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย และพี่น้องอสม.ทั้ง 4 เขต ได้มอบกำลังใจและนำผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับ มอบให้ผู้ที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน