ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

คณะสงฆ์เชียงราย ร่วมกับ ดร.หม่อมหลวงสราลี กิติยากร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชาตาหลวงถวายฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 พระราชปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค6 วัดนางชี พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ (บุญมา มานิโต) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6 พระอุดมบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค 6 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) พระปลัดเซ็งกิม กตสิทโธ เจ้าอาวาสวัดกิ่วกาญจน์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีพระพุทธมนต์สืบชาตาหลวง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติครบรอบ 67 พรรษา ณ วัดกิ่วกาญจน์ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ดร.หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ จันทวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายโสไกร ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นำชาวอำเภอเชียงของ ร่วมประกอบพิธีจำนวนมาก

พระสงฆ์ 68 รูป เจริญพุทธมนต์ พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา จากนั้นประกอบพิธีในรูปแบบทางล้านนา ในการสืบชาตาหลวง

ดร.หม่อมหลวงสราลี กิติยากร กล่าวนมัสการขอบพระคุณพระสงฆ์ และขอบคุณผู้จัดพิธีฯ ในฐานะเป็นพระขนิษฐา พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่งเป็นสายโลหิตโดยกำเนิด ต้องขอขอบพระคุณพระคุณเจ้าทุก ๆ รูป ขอขอบพระคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รวมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้จัดพิธีฯ ได้จัดพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ปลื้มปิติอย่างมาก ที่ทุก ๆ คนได้ร่วมกันทำบุญใหญ่ครั้งนี้ เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล และส่งพลังใจให้พระองค์ท่าน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติครบรอบ 67 พรรษา ที่ใกล้จะถึงนี้ 23 กรกฎาคม ให้ทรงแข็งแรง และหายจากอาการประชวรตามลำดับ.