ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

“สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาพวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2567” ชุมชนท้องถิ่นร่วมแก้ปัญหาประเทศ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เข้าร่วมเสวนา “อัตลักษณ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นร่วมแก้ปัญหาประเทศ” ในเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2567 โดยนำเสนอแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครเชียงรายในมิติต่างๆ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมแก้ปัญหาประเทศด้วยอัตลักษณ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน