ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายจัดทำวัตถุมงคลครบรอบ 80 ปี

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เลขที่ 1046 ถนนสนามบิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีพิธีเทวาภิเษก พระวิษณุกรรม ครบรอบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยมี นายนายเทพชัย ร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเชียงราย นำผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีครบครัน เริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยการบูชาพระรัตนตรัยและเจิมเทียนชัยโดยพระราชสิทธินายก รองเจ้าคณะ จ.เชียงราย และเจ้าอาวาสวัดศรีทรายมูล ก่อนที่ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ จะจุดเทียนมงคล เทียนวิปัสสี เทียนนวหรคุณ เทียนบาตรน้ำมนต์ พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ และดับเทียนชัยโดยพระรัตนมุนี รองเจ้าคณะ จ.เชียงราย และรองเจ้า
อาวาสวัดพระแก้ว จ.เชียงราย ตามลำดับ

สำหรับวัตถุประสงค์ในพิธีนั้นนอกจากจะเพื่อรำลึกถึงการครบรอบ 80 ปี การก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายแล้ว ยังเพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในปัจจุบันที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน และเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนใหักับวิทยาลัย

โดยในพิธีดังกล่าวมีการมุ่งเสริมสร้างบารมีให้กับรูปหล่อพระวิษณุกรรมและเหรียญพระวิษณุกรรมครบรอบ 80 ปีในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ รูปพระวิษณุกรรมขนาด 12 นิ้ว นอกจากนี้ยังมีเหรียญเนื้อทองคำ เนื้อเงิน เสื้อนวะโลหะ เนื้อทองแดง เนื้อเงินลงยา เนื้อนวะโลหะ เนื้อทองแดง เนื้อตะกั่ว เนื้อตะกั่วไม่ตัดปีก ซึ่งผู้สนใจสามารถสั่งจองได้ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หรือชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยดังกล่าวโทรศัพท์ 091-8593254 และรับวัตถุมงคลได้ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค.นี้เป็นต้นไป.