ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ประชุมเชียงรายเกมส์

รัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะอุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการฝ่ายกีฬา ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ร่วมกันประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เทศบาลนครเชียงราย