ประชุมทีบีซี ไทยเสนอเมียนมาลาดตระเวนร่วมสกัดยาเสพติด-อาชญากรรม

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโรงแรมซานหมุ่นอาข่า จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ติดต่อกับ อ.แม่สาย จ.เชียงราย พ.อ.กิดากร จันทรา ผบ.ฉก.ม.3 กองกำลังผาเมือง ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย–เมียนมา (ทีบีซี) อ.แม่สาย ฝ่ายไทย และ พ.ท.เมี้ยดเลนหม่อง ผบ.กองพันเคลื่อนที่เร็วที่ 328 ในฐานะประธานทีบีซีฝ่ายเมียนมา จ.ท่าขี้เหล็ก ร่วมเป็นประธานในการประชุมทีบีซีของทั้ง 2 ฝ่ายครั้งที่ 93 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ฝ่ายไทยได้เสนอให้มีความร่วมมือระหว่างไทย-เมียนมา ในการส่งเสริมการลาดตระเวนตามแนวชายแดนและแก้ไขปัญหาข้ามชาติ เช่น ค้าอาวุธ ยาเสพติด ค้ามนุษย์ ลักลอบตัดไม้และก่อการร้าย ฯลฯ

ในขณะเดียวกันขอเปิดใช้สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 ข้ามลำน้ำสายระหว่างทั้ง 2 เมือง เพราะในปัจจุบันสะพานแห่งแรกมีการคมนาคมหนาแน่นมากขึ้นจนทำให้การจราจรแออัด ขณะที่สะพานแห่งที่ 2 ปัจจุบันใช้เพื่อการขนส่งสินค้าแต่หากเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางไปมาได้ก็ช่วยแก้ไขปัญหาได้โดยฝ่ายไทยพร้อมจะเปิดพร้อมกันได้ต่อไป

นอกจากนี้ทางทีบีซีฝ่ายไทยแจ้งว่าในปัจจุบันพื้นที่ ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย มีปัญหาขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งลงมาในลำน้ำสาย จนทำให้ขยะบางส่วนลอยเข้าสู่คลองชลประทานและมีเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ดังนั้นเพื่อเป็นการบำรุงรักษาแม่น้ำสายร่วมกัน จึงขอความร่วมมือทีบีซีทั้ง 2 ประเทศได้ร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำสาย งดเว้นการทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงมาในแม่น้ำสาย.