ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมดีๆ การแข่งขันหมากล้อม

ฝ่ายกีฬาหมากล้อมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 4 (สันป่าก่อ) จัดกิจกรรมดีๆให้น้องๆ ในโครงการรณรงค์ป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด เมื่อเร็วๆ นี้