“วิ่งฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายได้สุขภาพและความสุข” Free Run Sunday @Chiangkhong

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 9 ก.ย. 2561 นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ประธานในพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง Free Run Sunday@ Chiangkhong บริเวณลานปลาบึก 7 สี อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในอำเภอเชียงของ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสโดยรวมของอำเภอเชียงของทั้งผู้ประกอบการ ทางด้านการท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในการดูแลผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในอำเภอเชียงของ

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าสมัครและไม่จำกัดระยะทาง “วิ่งฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายได้สุขภาพและความสุข” โดยมีเส้นทางจากลานปลาบึก 7 สี ลัดเลาะริมฝั่งโขงและชุมชนรายงาน การจัดกิจกรรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 895 คน.