เทศบาลนครเชียงราย คว้าอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่จังหวัดภูเก็ต โดยนักเรียน และครูในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน กวาดรางวัลชนะเลิศ มาได้ 9 รางวัล  รองอันดับหนึ่ง 5 รางวัล รองอันดับสอง 4 รางวัล และชมเชย 6 รางวัล รวมทั้งหมด 24 รางวัล เป็นที่หนึ่งของประเทศ

ทั้งนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ติดตามผลการแข่งขันอย่างใกล้ชิด ได้ส่งข้อความให้กำลังใจและชื่นชมผลงานในความสำเร็จของนักเรียนและครู พร้อมกล่าวว่า เทศบาลนครเชียงราย จะทุ่มเทสรรพกำลังเพื่อพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพในทุกมิติต่อไป โดยจะยึดแนวทางและเป้าหมายของการดำเนินงานเหมือนที่ผ่านมาคือ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดี

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งมีทั้งหมด 8 โรงเรียน โดยการบริหารงานของนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และภายใต้การร่วมพัฒนา ของนางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เทศบาลนครเชียงราย และยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ส่งเสริมความเป็นเลิศในทุกๆด้าน จากเดิมมีนักเรียนเพียงไม่กี่ร้อยคน จนในปัจจุบันมีนักเรียนในสังกัด เกือบ 5000 คน ซึ่งในแต่ละโรงเรียน นักเรียนล้วนมีศักยภาพ คุณภาพ และพร้อมจะก้าวไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยชั้นนำ.