“วันชัย” เดินหน้าพัฒนาการศึกษา ดันโรงเรียนเทศบาล 6 เปิดหลักสูตรเตรียมนักเรียนเพื่อศึกษาต่อทางด้านแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า จากที่ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้มีการพัฒนาเรื่องการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 8 แห่ง ซึ่งแต่ละโรงเรียนในสังกัดได้มีการพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับนักเรียนที่เข้ามาเรียน

ล่าสุดได้วางแนวทางการศึกษาร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นำโดย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งเตรียมที่จะเปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม่ขึ้นมาอีก โดยเป็นหลักสูตรเตรียมนักเรียนเพื่อศึกษาต่อทางด้านแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้ง เตรียมวิศวะฯ ในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการการวางแผนทางด้านเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้

นายวันชัย กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีการปรับเปลี่ยนชุดนักเรียนใหม่ ทั้งชายและหญิง ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ ที่ทุกคนมองแล้วดูเรียบร้อยและแฝงไปด้วยความเก่งของเด็กเรียนแต่ละคน ซึ่งจุดนี้อาจมองเป็นเรื่องเล็ก แต่ด้วยความที่เข้าไปสัมผัสกับเด็กนักเรียนทุกคน ก็ทราบว่า มีความต้องการที่จะมีชุดนักเรียนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว ก็จะได้ภาคภูมิใจในชุดที่สวมใส่ และสมกับความตั้งใจของการเรียนในสถานศึกษาแห่งนี้ .