เทศบาลนครเชียงราย ลงนามร่วมองค์กรใหญ่ พัฒนาฟุตบอลระดับอาชีพจัดการแข่งขันหาทีมสุดยอด

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และตัวแทน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการการแข่งขันฟุตบอล CRRU Youth League ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับ หน่วยงานทั้ง 4 องค์กร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 , สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย , สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย , สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โดย ผศ.ดร.ศรชัย กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มุ่งหวังที่จะร่วมกันพัฒนาเรื่องวงการฟุตบอล ร่วมกับองค์กรต่างๆ ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุด เพราะแต่ละองค์กรนั้นมีศักยภาพที่จะพัฒนานักกีฬาระดับมืออาชีพขึ้นมาได้ แต่จะทำอย่างไรให้นักกีฬาฟุตบอลเหล่านี้ มีการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง จึงต้องมีการจัดการร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งเชื่อว่าการพัฒนานักฟุตบอล ทีมฟุตบอลขึ้นมา จะสามารถสร้างนักเตะหน้าใหม่ขึ้นได้จำนวนมาก

ทางด้านนายวันชัย กล่าวว่า ทางเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดถึง 8 แห่ง ก็พร้อมที่จะสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะร่วมกันหาคำว่า “สุดยอด” ของทีมฟุตบอลในจังหวัดเชียงราย และพัฒนานักฟุตบอลตั้งแต่เยาวชนขึ้นมาให้สูงระดับมืออาชีพในอนาคต.