ข่าวกิจกรรม

นศ.ดิจิทัลมัลติมีเดีย(ดีเอ็ม) ราชภัฏเชียงรายเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดถ่ายภาพจากศิลปินแห่งชาติ

 2 นักศึกษาสาขาดิจิทัลมัลติมีเดีย หรือดีเอ็ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสุดเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ พร้อมด้วยรางวัล Popular Vote จากการประกวดถ่ายภาพหัวข้อ “การสร้างสรรค์เทคนิคถ่ายภาพและการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมประยุกต์” ในโครงการ “ศิลปินแห่งชาติ สืบศาสตร์ สร้างรักปรากฏรูป” จัดโดยหออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นงานที่เชิญชวนนักเรียนนักศึกษามาประกวดแข่งขันถ่ายภาพภายใต้โจทย์ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์บ้านดำ และยังได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ปี 2552  นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ช่างภาพชื่อดังเป็นผู้พิจารณาตัดสิน

ทั้งนี้ ผลการตัดสิน 2 นักศึกษาจากสาขาดิจิทัลมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กวาดไปทั้งรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ นายธีระยุทธ ขัดคำ และรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน นายทรงศักดิ์ ศิลปชัย พร้อมกันนี้ภาพถ่ายของทั้งคู่ยังได้รับรางวัล Popular Vote อีกด้วย

นายธีระยุทธ ขัดคำ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ กล่าวว่า  ภาพนี้สื่อถึงงานศิลปะกับจิตวิญญาณที่ยังคงอยู่ ด้านบนเป็นที่บรรจุอัฐิของท่านอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี มีสายสิญจน์พาดลงมาที่รูปปั้นของท่านที่ยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับทุกคน กอปรกับแสงไฟทั้ง 4 ดวงอยู่ในมุมที่พอดีทำให้ภาพมีมิติและมีพลัง

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศเป็นของ นายทรงศักดิ์ ศิลปะชัย นักศึกษาสาขาดิจิทัลมัลติมีเดีย เป็นภาพอวัยวะของยักษ์ ที่ตั้งอยู่ตรงประตูทางเข้ามหาวิหารนั่นเอง

 

ที่มาจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย