คณะผู้บริหารเทศนครเชียงรายร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล NIGHT RUN  For Chiangrai Games 2018

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหารเทศนครเชียงรายร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล NIGHT RUN   For Chiangrai Games 2018 เพื่อระดมทุนจัดหารายได้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ เจียงฮายเกมส์  ที่จะมีการแข่งขันใน  ‪ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑‬  และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ น้ำกกเกมส์  ‪ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒‬

ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งไนท์รันเป็นจำนวนมาก จากผู้สมัครและลงทะเบียนมากกว่า ๖,๐๐๐ คน โดยจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่บริเวณหน้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย.