#ท่องเที่ยวสิบสองปันนา ไปเรือกลับเครื่อง 5-8 ธันวาคม 2561 กับ แม่โขง เดลต้า

#ท่องเที่ยวสิบสองปันนา ไปเรือกลับเครื่อง
5-8 ธันวาคม 2561
มหัศจรรย์เส้นทาง ทาง 4 เชียง เชียงแสน-เชียงกก-เชียงลาบ-เชียงรุ่ง
4 วัน 3 คืน ราคาท่านละ 15,900 บาท/ท่าน