เทศบาลนครเชียงราย รับรางวัลการบริหารจัดการโรงเรียนดีเด่น ด้านนวัตกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เข้ารับโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2561 ด้านการศึกษาโดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี

และมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มอบโล่รางวัลให้กับเทศบาลนครเชียงราย จากผลงานการบริหารจัดการโรงเรียนดีเด่น ด้านนวัตกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน

โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร.