ผุดโครงข่ายคมนาคมเชียงราย สะพานข้ามแม่น้ำกกแห่งใหม่ ใกล้เสร็จ

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางมาตรวจโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ จ.เชียงราย-พะเยา ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ที่ จ.เชียงราย (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ใน‪วันที่ 29-30 ต.ค.นี้‬ โดยได้เดินทางมาดูการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินทางเลี่ยงเมืองส่วนที่ 2 ระยะทางประมาณ 5.7 กิโลเมตร เชื่อมจากหน้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย ไปตามถนนทางเลี่ยงเมืองใหม่สู่สะพานข้ามแม่น้ำกกแห่งใหม่ ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย ซึ่งมีถนนเชื่อมไปยัง ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย สู่ถนนพหลโยธิน ในโอกาสเดียวกันยังได้เดินทางไปดูจุดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำกกและร่วมประกอบพิธีการเทพื้น คอนกรีตจุดเชื่อมกลางสะพานด้วย

โดยนายอาคม กล่าวว่า โครงข่ายและสะพานข้ามแม่น้ำกกดังกล่าวเมื่อเชื่อมกับถนนที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของถนนพหลโยธินก็จะเป็นถนนเลี่ยงเมืองวงแหวนของ จ.เชียงราย พอดี ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่อย่างมหาศาลทั้งประชาชนที่จะมีทางเลือกในการคมนาคมมากขึ้นและนักท่องเที่ยวหรือคนต่างจังหวัดสามารถใช้เดินทางเลี่ยงตัวเมืองเชียงรายไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้ด้วย

นายอาคม กล่าวด้วยว่า สิ่งสำคัญคือเป็นโครงข่ายที่เชื่อมไปยังชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้าน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟสาย อ.เด่นชัย จ.แพร่-อ.เชียงของ แล้วโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการด้านขอบเขตโครงการหรือทีโออาร์และประกวดราคาอยู่ ซึ่งเมื่อทุกอย่างแล้วเสร็จก็จะทำให้เกิดโครงข่ายคมนาคมที่ส่งเสริมทั้งด้านโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่ถนนอาร์สามเอไทย-สปป.ลาว-จีน ได้เป็นอย่างดี

สำหรับถนนเลี่ยงเมืองเชียงรายดังกล่าวมีระยะทางรวมสะพานประมาณ 21 กิโลเมตร เป็นถนน 4 ช่องจราจร ใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 1,800 ล้านบาท ปัจจุบันก่อสร้างได้แล้วประมาณ 91% โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยส่วนที่ 1 ระยะทางประมาณ 9.025 กิโลเมตร ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.2559 สิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ ‪8 ธ.ค.2561‬ งบประมาณ 902,272,111 บาท ขยายระยะเวลาดำเนินการ 329 วัน และส่วนที่ 2 ระยะทาง 12.014 กิโลเมตร เริ่มต้นก่อสร้างวันที่ 29 ก.ค.2559 เช่นเดียวกันและมีกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาใหม่วันที่ ‪15 ก.ค.2562‬ งบประมาณ 888,697,756 บาท

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า จากนั้นนายอาคมเดินทางไปดูโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1098 –ทล.1 อ.เมืองเชียงราย ถนนสาย ชร.1063 (เชียงราย–เชียงแสน) โครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าที่สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 อ.เชียงของ จุดผ่อนปรนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา การแก้ไขสะพานขาดแม่น้ำลาว ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา และประชุมเดินทางถึงแขวงทางหลวงพะเยา เพื่อประชุมทีมงานวันทรานสปอร์ต เพื่อติดตามโครงการสำคัญในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงพะเยาต่อไป.