ข่าวกิจกรรม

อำเภอแม่ฟ้าหลวง ชนะเลิศริ้วขบวนสุดสวยงาม ศิลปะร่วมสมัย รับเงิน 1 ล้าน และหมูทิพย์ทองคำ

เมื่อค่ำวันที่ 28 ต.ค.2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาสตรเมธี ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ร่วมกันจัดประกวดริ้วขบวนวัฒนธรรมร่วมสมัย และมอบรางวัล ที่บริเวณหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งผลการประกวดรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ริ้วขบวน ของอำเภอแม่ฟ้าหลวง ได้รับเงินรางวัล 1 ล้านบาท พร้อมหมูทิพย์ทองคำ และประกาศเกียรติคุณ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอดอยหลวง ได้รับเงินรางวัล 5 แสนบาท หมูทิพย์เงิน และประกาศเกียรติคุณ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอพาน ได้รับเงินรางวัล 3 แสนบาท พร้อมหมูทิพย์ทองแดง และประกาศเกียรติคุณ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั้ง 18 อำเภอ และนักท่องเที่ยว ร่วมงานคึกคัก

การจัดริ้วขบวนแห่เริ่มจากห้าแยกพ่อขุนเม็งรายมหาราช ผ่านถนนบรรพปราการ สิ้นสุดที่บริเวณหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “เจียงฮายเกมส์” ครั้งที่ 46 และ กีฬาคนพิการแห่งชาติ “น้ำกกเกมส์” ครั้งที่ 36 ซึ่งแต่ละอำเภอจัดริ้วขบวนอย่างสวยงาม อลังการ สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมงานอย่างมาก.

ชมภาพริ้วขบวน แต่ละอำเภอเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : ท้องถิ่นนิวส์