ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายรับไฟพระฤกษ์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 อย่างยิ่งใหญ่

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย รับต่อไฟพระฤกษ์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่46 “เจียงฮายเกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่36 “น้ำกกเกมส์” บริเวณกำแพงเมืองเชียงราย ก่อนส่งต่อให้กับ นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ที่อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เพื่อนำไฟพระฤกษ์ ขึ้นยังรถบุษก และเคลื่อนขบวนอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ไปยังลานธรรม ลินศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางหลังแรก ลานพระบรมรูป ร.5 เขตเทศบาลนครเชียงราย) เพื่อสมโภชน์ต่อไป