ข่าวเด่น

บวงสรวง “พ่อขุนเม็งรายมหาราช” เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่46 “เจียงฮายเกมส์”

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำพิธีถวายเครื่องสักการะบวงสรวง อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ก่อนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ในระหว่างวันที่ 18-28 พ.ย. 2561 และการแข่งขันกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” 18-22 มกราคม 2562

สำหรับพิธีบวงสรวงจัดขึ้นเพื่อขอพรจาก องค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช สิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงราย ให้การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” 18-22 มกราคม 2562 จัดแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นขวัญกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาทุกคน ที่เดินทางเข้ามาแข่งขันรวมทั้งหมด 77 จังหวัด.