เปิดศูนย์ปฏิบัติการแพทย์และสาธารณสุข (OC) ในงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “เจียงฮายเกมส์”

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการแพทย์และสาธารณสุข (OC) ในงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ที่บริเวณใต้อัฒจันทร์ทิศตะวันตกของสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย มีผู้บริหาร แพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ร่วมพิธีเปิด เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการในการบังคับบัญชา สั่งการ ควบคุม ประสานความร่วมมือ ตลอดจนการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในด้านความปลอดภัยทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งนักกีฬา ผู้จัดการแข่งขัน ผู้ควบคุมนักกีฬา ประชาชนผู้ชมการแข่งขันกีฬา และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

โดยศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข (Operations Center)  เปิดปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 17 -28 พฤศจิกายน 2561 โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ เวลา 07.00 น. จนสิ้นสุดการแข่งขันประจำวันในทุกสนาม

นายแพทย์ทศเทพ กล่าวว่า นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จังหวัดเชียงรายได้เป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจะเป็นการสร้างชื่อเสียง กระตุ้นเศรษฐกิจ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความร่วมมือของประชาชนตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย ตลอดระยะเวลาของการแข่งขันกีฬานั้น มีประชาชน นักกีฬา ผู้จัดการแข่งขันเป็นจำนวนมาก สิ่งที่สำคัญคือความปลอดภัยด้านสุขภาพและอนามัยของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดการแข่งขันกีฬาฯครั้งนี้ได้ จึงได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข เพื่อรองรับเหตุการณ์ทั้งในยามปกติ ยามเจ็บป่วย และภาวะฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา จึงได้มีการบูรณาการร่วมหน่วยปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จตามความมุ่งหมาย เกิดความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของผู้เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย อีกด้วย.