ข่าวเด่น

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดให้บริการ 5 ธันวาคมนี้

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อให้บริการ ทางการแพทย์เบื้องต้นโดยให้บริการห้องฉุกเฉิน การตรวจผู้ป่วยนอก และหอผู้ป่วยใน ในโรคอายุรกรรมทั่วไป ทั้งนี้จะมีแพทย์เฉพาะทางบางสาขาตรวจรักษาทั้งผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน และเริ่มทำหัตถการ รักษาผู้ป่วยได้ สำหรับผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยผ่าตัดจะดำเนินการในระยะต่อไป โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับบริการในฐานะหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย ได้แก่ สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสิทธิหน่วยงานรัฐอื่นๆ

ทั้งนี้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะเป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง เป็นอาคารสูง 15 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 100,000 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม 2557 ด้วยเงินงบประมาณประมาณ 2,800 ล้านบาท การก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2561 พร้อมเปิดให้บริการรักษาเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่และ ใกล้เคียง ก่อนจะขยายไปสู่การรักษาระดับสูงต่อไป โดยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ที่ใช้ทั้งการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทยศาสตร์ และตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไปในทุกโรค

สำหรับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเดิม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือก เช่น คลินิกแพทย์แผน ไทย คลินิกแพทย์แผนจีน คลินิกผิวหนังและเวชศาสตร์ชะลอวัย บริการศัลยกรรมตกแต่ง คลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ แบบรายวันและรายเดือน โครงการบ้านเด็กเล็ก ห้องออกกำลังกาย การจำหน่ายอาหารสุขภาพ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และงานพยาบาลผู้ป่วยใน สอบถามข้อมูลเพิ่มติดต่อ โครงการจัดตั้งโรง พยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 4 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0-5391-7715, 0-5391-7639