น้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 07.39 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมกันทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับความเป็นสิริมงคล และเป็นการปลูกฝังให้เด็กเยาวชนรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ร่วมกันทำนุบำรุงสืบสานพระพุทธศาสนาให้สืบไป ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย