ปั่นอุ่นไอรักเชียงราย คนนับหมื่นปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2561 นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน จำนวนประมาณ 10,000 คน  ประกอบกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ไบค์อุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ในส่วนภูมิภาค โดย จ.เชียงราย มีการจัดปั่นจักรยานแยกเป็น 2 เส้นทางคือเส้นทางเอ ระยะทาง 29 กิโลเมตร และเส้นทางบี ระยะทาง 10 กิโลเมตร ทั้งสองเส้นทางเริ่มจากศาลากลาง จ.เชียงราย และกลับมายังจุดสิ้นสุด ณ จุดเดิม โดยแต่ละเส้นทางจะปั่นไปตามเส้นทางและผ่านสถานที่สำคัญ เช่น อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ สวนตุงและโคมนครเชียงราย สะพานไชยนารายณ์ สะพานขัวพญามังราย ฯลฯ

โดยระยะทาง 29 กิโลเมตร ใช้เส้นทางจากศาลากลาง จ.เชียงราย ข้ามสะพานแม่ฟ้าหลวงกั้นแม่น้ำกก แยกประตูเชียงใหม่ หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ แยกประตูสลีและเลี้ยวขวาไปตามถนนพหลโยธินสายในสู่แยกแม่กรณ์ จากนั้นเลี้ยวขวาไปตามถนนพหลโยธินสู่ถนนบายพาส สะพานยกระดับขัวไชยนารายณ์ แยกสนามกีฬากลางจังหวัด เลี้ยวซ้ายสู่ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย สะพานขัวพญามังราย แยกบ้านใหม่และกลับสู่ศาลากลาง จ.เชียงราย

และระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เส้นทางเดิมผ่านแยกประตูสลีจนถึงแยกสันคอกช้างแล้วไม่ตรงไป แต่เลี้ยวซ้ายไปทางแยกศรีทรายมูล และเลี้ยวซ้ายไปตามถนนพหลโยธินจนถึงห้าแยกพ่อขุนเม็งราย ไปทางสวนตุงและโคมนครเชียงราย ถนนธนาลัย เลี้ยวขวาตรงแยกศาล และเลี้ยวซ้ายตรงแยก สภ.เมืองเชียงราย ขึ้นสู่ถนนสิงหไคลและข้ามสะพานแม่ฟ้าหลวงกลับสู่ศาลากลาง จ.เชียงราย

ทั้งนี้ตามรายทางการปั่นจักรยานของ จ.เชียงราย มีทัวทัศน์ที่งดงามด้วยธรรมชาติของแม่น้ำกกและศิลปะที่ตกแต่งอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งหอนาฬิกา ถนน สะพาน ฯลฯ อย่างงดงาม.