ไทยดัน14ประเทศยานยนต์ใช้มาตรฐานเดียวกันพ่วงดูแลสวล.-ปลอดภัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างวันที่ 13-14 ธ.ค.2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะริเวอรี บาย กะตะธานี อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักวิศวกรรมยานยนต์ ร่วมกับ Japan Automobile Internationalization Center (JASIC) และหน่วยงานจากประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียประกอบด้วยไทย บรูไน กัมพูชา จีน จีนไทเป (ไต้หวัน) อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ เวียดนาม และญี่ปุ่น

ได้จัดการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 ขึ้น เพื่อหารือเรื่องการสนับสนุนการประสานข้อกำหนดทางเทคนิคด้านยานยนต์ และการยอมรับร่วมกันของการให้ความเห็นชอบแบบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยต์ของประเทศต่างๆ ในเอเชีย และสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ ในเอเชียเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงของคณะทำงานที่ 29 ว่าด้วยการประสานข้อกำหนดทางเทคนิคด้วยยานยนต์ (WP 29 หรือ World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations) และส่งเสริมการนำเข้าและส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศต่างๆ ในเอเชีย ซึ่งพบว่าในการประชุมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐของไทยและเอเชีย รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมประมาณ 150 คน 

โดยนายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่าในการประชุมครั้งนี้มีกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเข้าร่วมจำนวน 10 ประเทศและยังมีประเทศที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเข้าร่วมรวมเป็น 14 ประเทศดังกล่าว ซึ่งการประชุมจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาความร่วมมือตาม WP 29 ด้านเทคนิคและข้อกำหนดต่างๆ ร่วมกันในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะเกี่ยวข้องไปถึงการดูแลสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ความปลอดภัย สำหรับประเทศไทยเรามีการผลิตยานยนต์เพื่อการส่งออก ดังนั้นหากชิ้นส่วนยานยนต์และอื่นๆ อยู่ภายใต้ข้อตกลงเดียวกันก็จะทำให้สามารถใช้รูปแบบและมาตรฐานเดียวกันในการทำการค้ากับประเทศต่างๆ ได้ต่อไป ดังนั้นไทยเราจึงมีความพยายามจัดการประชุมนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 

นายกมล กล่าวอีกว่า หากบรรลุข้อตกลงหลังจากนี้ทางภาครัฐ และเอกชน ก็จะปรับด้านข้อกำหนดเพื่อให้สอดรับเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในเชิงของเหตุผลนั้นถือว่ามีประโยชน์มากในการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและมีข้อตกลงที่ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงเพิ่มการปกป้องด้านสิ่งแวดล้อมและอำนวยความสะดวกด้านการค้าในภูมิภาคเอเชียต่อไป.