ข่าวประชาสัมพันธ์

โตโยต้าร่วมมฟล.หนุนเยาวชนปีที่14 มอบทุน 1,430,000

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักศิลปศาสตร์ มฟล.ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องนำคณะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยก่อนมอบทุนการศึกษาได้มีกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระนักเทศน์ชื่อดังให้เยาวชนได้ข้อคิดอีกด้วย

จากนั้น ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการเยาชนไทยในวันพรุ่งนี้ได้นำนักเรียนและนักศึกษาตามโครงการรับมอบทุน โดยในปีนี้ประกอบไปด้วยทุนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุนละ 5,000 บาท จำนวน 108 ทุน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุนละ 5,000 บาทจำนวน 133 ทุน และนักศึกษา มฟล.ทุนละ 25,000 บาท จำนวน 9 ทุน รวมทั้งหมด 250 ทุน รวมเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 1,430,000 บาท

สำหรับโครงการเยาวไทยในวันพรุ่งนี้นั้นเป็นการดำเนินการในลักษณะกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งการมอบทุนการศึกษาดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมในโครงการ โดยปัจจุบันโครงการยังมีกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในจังหวัดต่างๆ ดังกล่าวอีกโดยมีครูอาสาแล้วจำนวนทั้งสิ้น 77 คน กระจายอยู่ตามโรงเรียนต่างๆ ใน 17 จังหวัดรวม 29 อำเภอ

โดย รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่า การสนับสนุนจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยถือว่ามีขึ้นเป็นครั้งที่ 14 แล้ว ซึ่งถือว่ามีความต่อเนื่องและถือเป็นการให้โอกาสแก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนการสอนและมีโอกาสได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นได้ ดังนั้นทาง มฟล.จึงได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดเพื่อจะได้ร่วมกันเพื่อสร้างเยาวชนให้กับบ้านเมืองและคาดหวังว่าเยาวชนไทยจะได้รับการสนับสนุนเช่นนี้ต่อไปทุกปี.