ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเจียงฮาย และทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒

พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก ๙ วัด ๙ อำเภอในจังหวัดเชียงราย และพิธีตักบาตรดอกไม้
วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย
เวลา ๑๕.๓๐ น.


พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเจียงฮาย และทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
ณ บริเวณสี่แยกสุริวงค์ ถนนธนาลัย
เวลา ๐๗.๑๙ น.