ผู้นำเมืองมาคิโนะฮาระ ญี่ปุ่น ดูงานเทศบาลนครเชียงราย เชื่อมเมืองพี่ เมืองน้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนเทศบาล 6 อ.เมือง จ.เชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายวิสูตร บรรเจิดกิจ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายประชวร เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล บุคลากร อาจารย์โรงเรียนเทศบาล 6 ให้การต้อนรับคณะบุคคลเมืองมาคิโนะฮาระ (Makinohara City) จ.ชิซึโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

นำโดย Mr.Shoichi THUKAMOTO อดีตประธานสภาเมือง Mr.Masayuki BENIBAYASHI ผู้บริหาร Marubeni Corp. Ms.Keiko TAKIGAWA พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต โดย Mr.Haruhiko IMAI ที่ปรึกษาโครงการฯ Ms.Natsumi SASAKI ผู้ประสานโครงการฯ นายกษาปณ์ ถิระจิตร ผู้ช่วยวิจัย น.ส.ปวีณา อัครปรานวัฒน์ ผู้ประสานงานโครงการฯ ซึ่งคณะทั้งหมดเดินทางมาเพื่อประสานงาน ดูงาน และเชื่อมความสัมพันธ์เตรียมเป็นเมืองพี่เมืองน้อง(Sister City) ระหว่างเมืองมาคิโนะฮาระ และเทศบาลนครเชียงราย

Mr.Shoichi THUKAMOTO กล่าวว่า ทาง Mr.Tsukimoto HISAO นายกเทศมนตรีเมืองมากิโนะฮาระ ได้ส่งคณะมาพบปะพูดคุยกับทางเทศบาลนครเชียงรายเพื่อแนะนำเมืองมากิโนะฮาระว่าเป็นเมืองที่มีชายหาดยาว 15กม. มีกิจกรรมกีฬาทางน้ำ ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้อาทิเช่นการว่ายน้ำ การเล่นกระดานโต้คลื่อน นอกจากนี้เมืองของเรายังได้รับการจดทะเบียนเป็นค่ายเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมการเล่นกระดานโต้คลื่นสำหรับการแข่งขันโอลิมปิก ซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2020 ที่ผ่านมามีนักกีฬาจากประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาได้มาทำการฝึกซ้อม และในปี 2017 เมืองของเรามีการจัดงาน Asian Surfing Festival ซึ่งมีประเทศอินโดนีเซีย จีน ฟิลิปปินส์ และประเทศอื่นๆ เข้าร่วมอีกมากมาย

เมืองมากิโนะฮาระ ยังเป็นพื้นที่การเกษตรที่ผลิตชาเขียวในญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุด มีสวนผักกาดหอม สวนสตอเบอร์รี่ และผลิตข้าว ในส่วนโรงงานอุตสหกรรมมีโรงงานผลิตรถยนต์หลายแห่ง เช่น SUZUKI ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นก็ตั้งอยู่ในเมืองนี้ การเดินทางเข้าสู่เมืองสามารถโดยสารเครื่องบินมาลงที่สนามบินภูเขาฟูจิ-ชิซึโอะ (Mt.Fuji-Shizuoka airport)ซึ่งเป็นประตูสำหรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจจากประเทศในเอเซีย ในปัจจุบันได้มีการขยายและปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคารร้านค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศ และตั้งเป้าว่าจะใช้สนามบินแห่งนี้เป็นศูนย์กลางในการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในเอเซียต่อไป

และทางเมืองมากิโนะฮาระ เล็งเห็นความสำคัญของเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับเมืองของเรารวมไปถึงทางเมืองของเราสนใจในโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ของเทศบาลนครเชียงราย ที่ทำร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์ฯ)และโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) จึงได้ส่งคณะประสานงานมาเพื่อเสนอให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นสมาชิกเครือข่ายของเมืองพี่เมืองน้อง และจะได้มีการเชื่อมต่อทางภาคเอกชนต่อไป และเมื่อทางเทศบาลนครเชียงรายต้องการจะเดินทางไปเยี่ยมชมเมืองมากิโนะฮาระ ทางเรามีความยินดีต้อนรับและคณะของทุกท่านและพร้อมให้ข้อมูลการพัฒนาเมืองเพื่อความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

โดย นายวันชัย กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้ต้อนรับคณะจากเมืองมากิโนะฮาระ และทางเทศบาลนครเชียงรายก็มีความสนใจในเมืองมากิโนะฮาระ ซึ่งมีสิ่งที่น่าสนใจหลายสิ่งหลายอย่าง โดยเฉพาะการที่มีสนามบินที่จะสามารถบินตรงถึงกันได้ ส่วนทางเชียงรายก็มีความพร้อมทุกด้าน ทั้งการขนส่ง คมนาคม การท่องเที่ยว อาหาร ที่พัก กีฬาต่างๆ ซึ่งเชียงรายมีความพร้อมและยินดีต้อนรับชาวญี่ปุ่นที่จะเดินทางมาเรียนรู้ศึกษา รวมไปถึงมาท่องเที่ยวใน จ.เชียงราย นอกจากนี้ทางเทศบาลนครเชียงรายยังได้ทำโครงการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆไปควบคู่กับกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งการเดินทางมาเชื่อมสัมพันธ์และดูงานของคณะในครั้งนี้คงจะได้ข้อมูลด้านต่างๆเพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับชาวญี่ปุ่นเพื่อประกอบการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวใน จ.เชียงรายต่อไป และหากมีโอกาสก็จะได้นำคณะไปศึกษาดูงานที่เมืองมากิโนะฮาระ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และบูรณาการความร่วมมือในการเป็นเมืองพี่เมืองน้อง ที่ดีต่อกันต่อไป

หลังจากนั้นเทศบาลนครเชียงรายได้พาคณะไปดูงานที่โครงการคีรีชัยยามะ ดอยสะเก็น ซึ่งเป็นป่าดงดิบกลางเมืองและกำลังจะพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา ทำทางเดินสกายวอล์ค เพื่อชมความงามของป่าบนยอดไม้ ชมโครงการมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย เที่ยวชมเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามนครเชียงราย ครั้งที 14 ที่สวนตุงและโคมนครเชียงราย สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช นั่งรถรางชมเมืองเชียงราย ชมวัดร่องเสือเต้น ไร่เชิญตะวัน วัดร่องขุ่น ไร่สิงห์ปาร์คเชียงราย ชมหอนาฬิกาเรืองแสง ชมสินค้าท้องถิ่นที่ในท์บราซ่าเชียงราย ซึ่งคณะมีความยินดีและมีความสุขที่ได้มาเยี่ยมชมเมืองเชียงรายและได้ข้อมูลจำนวนมากเพื่อไปปรับใช้กับเมืองมากิโนะฮาระต่อไป.