สมาคมกีฬาแห่ง จ.เชียงราย ลงนามร่วมเทศบาลนครเชียงราย โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา พัฒนากีฬาให้โดดเด่น

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นายประพันธ์ ทรรศนียากร ผู้จัดการโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา และด้านคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ระหว่างเทศบาลนครเชียงราย กับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ที่ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

โดยการลงนามครั้งนี้เพื่อต้องการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในด้านวิชาการกีฬา และคุณภาพชีวิตในเขตเทศบาลนครเชียงราย ในการพัฒนาคุณภาพด้านกีฬาให้ทัดเทียมกับจังหวัดอื่นๆ และผลิตนักกีฬาที่มีคุณภาพเข้าสู่การแข่งขันระดับที่สูงขึ้นในอนาคต โดยมีหลายฝ่ายร่วมกันสนับสนุน ทั้งสำนักเขตพื้นที่การศึกษา กองการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย และอีกหลายหน่วยงาน

โดยนางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ดีอย่างมาก ที่ทุกองค์กรเห็นถึงความสำคัญด้านกีฬา และมาร่วมกันลงนามในวันนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชนให้เก่งเรื่องกีฬา ที่ผ่านมาทางสมาคมกีฬาฯ ซึ่งดูแลทางด้านเทคนิคกีฬา ของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ ได้กระตุ้นให้ตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดเชียงรายทำเต็มที่ จนทำให้จังหวัดเชียงราย ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 5 ของประเทศไทย โดยขยับขึ้นมาจากครั้งก่อนที่ได้อันดับที่ 43
การลงนามครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่ดี ที่จะมาร่วมกันทำให้เยาวชนนั้นมีความเก่งด้านกีฬามากขึ้น เพราะได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาลนครเชียงราย และโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

ทางด้านนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ทางเทศบาลนครเชียงรายพร้อมสนับสุนเรื่องกีฬาสำหรับเยาวชนเต็มที่ เมื่อมีการลงนามแล้ว ก็พร้อมให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ได้เลือกความถนัดด้านกีฬา เพื่อเข้ามาฝึกซ้อม ที่มีผู้ฝึกสอน และสถานที่ที่ดี จนพัฒนาเข้ามาเป็นนักกีฬาระดับมืออาชีพได้ และที่สำคัญทางเทศบาลนครเชียงราย มีความพร้อมเรื่องสถานที่ ที่มีโรงเรียนในสังกัดถึง 8 โรงเรียน

ทั้งนี้ นายประพันธ์ ทรรศนียากร ผู้จัดการโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา กล่าวว่า เป็นโอกาสที่ดีที่ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และเทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมในการสนับสนุนกีฬา เพราะทางโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา มีนักเรียนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีความถนัดด้านกีฬา และหากมีการฝึกฝน และพัฒนาไปในอนาคตอย่างถูกวิธี จะทำให้มีกลุ่มนักกีฬามากขึ้นในอนาคต.