Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายจัดงานวันเด็ก พร้อมโชว์ผลงานด้านการศึกษา 8 โรงเรียน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 8 แห่ง ร่วมกันเปิดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562” ณ บริเวณอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั้งนี้นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้อ่านคำขวัญวันเด็ก คือ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” จากพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

จากนั้นได้เริ่มกิจกรรมบนเวที สร้างความสนุกสานให้กับเด็กที่เข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างมาก เพราะมีทั้งการแสดงบนเวที การจับแจกรางวัลมากมาย

นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจจากบูธต่างๆ ที่โรงเรียนทั้ง 8 แห่งในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย นำมาร่วมในงานวันเด็ก ให้ผู้ปกครอง และเด็กเข้าร่วมศึกษาหาข้อมูล รวมทั้งเล่นเกมส์แจกรางวัล และได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย

โดยนายวันชัย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงรายมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษา ตระหนักถึงความรู้ความสามารถของเด็กเชียงรายจะต้องมีความเท่าเทียมระดับชาติ และเด็กในวันนี้คือคนที่จะพัฒนาชาติต่อไป ดังนั้นเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ต้องปลูกฝัง ความมีวินัย การมีส่วนร่วมอย่างปรองดอง รวมถึงส่งเสริมความเป็นอยู่ทางสังคมให้นครเชียงรายเป็นทั้งเมืองแห่งการศึกษา เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป.